SaulesRiti

piektdiena, 2019. gada 20. decembris

Laika līniju dziedināšana.

Visa mūsu dzīve vai fiziskā eksistence ir nosacīta  dažādu notikumu virkne laikā un telpā. Tā mūsu prāts to uztver un formē. Mēs atceramies vakardienu un domājam par rītdienu, bet viss, kas notiek, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir kā notikumu secības nākošais posms. Un tādā veidā mēs saprotam, ka bija notikumi, kururs mēs pārdzīvojām kaut kad pagātnē - pirms brīža, vakar, pirms desmit gadiem, bērnībā utt.. Mums ir sajūta, ka notikušo vairs nevar pagriezt atpakaļ. Notikums ir noticis, to vairs nevar izmainīt, jo apziņas ciešā sasaiste ar prāta matricu, šādu iespēju izslēdz. Viss, kas notiek apkārt, vide, kurā uzturamies, mūsu māja, ķermenis, koki, puķes un laikapstākļi ir stiprāki par mums, matērija ir cieta, neelastīga, tai ir vara par mūsu eksistenci šajā brīdī.
Izpratne par laiku kā atsevišķi nosacītu telpas parametru cilvēkam ir maz saprotama, jo nav tāda ļoti skaidri redzama instrumenta kā varētu to ietekmēt, izmainīt vai apstādināt. Viņš(Laiks) ir kā enerģijas plūsma, kurā ieliekas un nosacīti kārtojas cilvēks un apkārtējās eksistences formas. Indiešu svētajos tekstos Laiks tiek uzlūkots kā atsevišķa dievība ar savu rkasturu, izpausmi un atbildību. 
Viens no Laika līniju dziedināšanas pamatprincipiem ir ideja par Laiku, kas pastāv tikai šeit un tagad. Fizikas princips – nelokalitāte. Tātad viss, kas ar mums ir noticis vai jebkad nākotnē notiks, patiesībā notiek vienlaicīgi, un ir sasniedzams šajā mirklī. Tādejādi visa pagātnes pieredze ir sasniedzama, un notiek enerģiju apmaiņa starp tagadējo es un iepriekšējo, kādā notikumā iesaistīto es. Pastāvot šim paradoksam, ikviens notikums kļūst pieejams, redzams un dziedināms. Mūsu pagātnē ir daudz dažādu traumu, gan emocionālu, gan fizisku, kas sistītas ar bailēm, vainas sajūtu, dusmām, grizsirdību, pieķeršanos un dažādu veidu ciešanām. Šīs negatīvo pieredzējumu sekas krājas kā bagāža ceļojuma koferos, kuru stiept līdzi paliek pārāk smagi. Metodes spēks un jauda ir tajā, ka pagātnes notikumi netiek izmainīti, laika līnija jeb notikumu secība paliek tāda, kāda bijusi jau sākotnēji uzbūvēta, nenotiek zemapziņas apmānīšana. Tiek dziedināts emocionālais bloks, atstājot Dvēseles atmiņā tikai pieredzi, bezkaislīgu sajūtu, ka tā viss ir bijis. Netiek skartas paralēli iesaistīto Dvēseļu Laika līnijas, tāpat arī netiek izveidota jauna laika līnija, kurā jau eksistētu jaunais stāvoklis. Atgriežoties no “dziedinošā ceļojuma laikā”, ir sajūta, ka visu šodienas situāciju redz pavisam citā gaismā, jo ir aizgājis/izdzēsies kāds līdz šim nezināms tumšas enerģijas sabiezējums mūsu sirds mīlestības centrā. Šis smagums, kas bieži vien ir vilcies līdzi cauri daudzām dzīvēm, ir saprasts, atlaists un piedots. 
   Ar šo metodi var dziedināt fizisko slimību cēloņus, ietverot arī ģenētiskās slimības, izsekojot dzimtas līnijas, atrodot pirmcēloni. Var kārtot Dzimtas koku, izsekot konkrētu problēmu cēloņus un sekas, kuras tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Var atrast un neitralizēt fiziskos un astrālos imprintus, čipus, dažādus negatīvos pieslēgumus enerģētiskajā ķermenī. Var aplūkot un dzēst visa veida karmiskos kontraktus, Dvēseļu līgumus, vienošanos, izparast un pieņemt dažādas, šajos līgumos iesaistīto enerģētisko formu izpausmes. Tāpat arī var atrast un dzēst līgumus ar dažādu veidu enerģētiskajām būtnēm un būtībām. Var atbrīvoties no fobijām, dažādu baiļu programmām. Ļoti veiksmīgi var attīrīt savu prātu no sociālajiem un sabiedrības uzstādījumiem, ikdienas rutīnas programmām, kuras nepamanām, bet visu laiku atkārtojam. No negatīvajiem uzvedības modeļiem, ģimenes attiecību musturiem un līdzīgiem prāta uzslāņojumiem. Svarīga nianse, kas atšķir šo metodi no līdzīgām psiholoģiskajām metodēm, ir tās saudzīgums. Cilvēkam nav vēlreiz jāpārdzīvo sāpīgais notikums, traumējošās sajūtas, vairs nav bailēs jātrīc vai jāmokās, bet tikai jāierauga un jāizprot kā viss iepriekš bijis. Dziedinošā tīrās gaismas un mīlestības enerģija transformē un palīdz atbrīvoties no sakrātās spriedzes, ļaujot veldzēties atbrīvojošās sevis pieņemšanas un iemīlēšanas sajūtās.
 Psiholoģisko sesiju laikā mēs rakņājamies savu smadzeņu atmiņu haosā, meklējot cēloņus un aplūkojam sāpīgos procesus, mēģinot piedot sev un citiem. Dieva līmenī mēs iemetam sevi pilnīgā bezatbildības stāvoklī, sakot, Dievs, pieņem mani un manus nodarījumus, tas viss Tev, es viss Tavs. Bet ir arī zelta vidusceļš, izzināt, saprast, pieņemt pagātnes notikumus, vienlaicīgi tajos neiekrītot, bet kļūstot pašam sev par dziednieku. Ir intuīcija, Dvēsele, augstākais es, Dievs, dziļa apzināšanās un vienlaicīgi sevis pieņemšana un atdošana augstāku spēku laukam.
Šo dziedināšanas metodi var izmantot kā pamatinstrumentu, var kombinēt ar cietām psiholoģiskajām dziedināšanas metodēm. Var izmantot praktiski jebkurai situācijai vai jebkuram saslimšanas gadījumam. Nav vecuma ierobežojuma. Ar bērniem līdz 12 gadu vecumam darbojas caur vecākiem, enerģētiskajiem aizbildņiem. Sesijas laikā nav nepieciešama bērna klātbūtne. Var pilnībā sakārtot un harmonizēt ģimenes enerģētiku, fiziski neiesaistoties visiem tās locekļiem.
Šobrīd, informācijas pārbagātības laikmetā, kad prātā izzūd robeža starp virtuālo un reālo eksistenci, ir ļoti viegli padoties interneta vilinājumam. Neizejot no istabas un nepametot nosacīto komforta zonu, var iztēloties kā visa pasaule ienāk tavā mājā un pats kļūsti par piedzīvojumu epicentru. Tā ir ļoti iluzora uztvere, bet arī ļoti pievilcīga. Digitālo laikmetu nevar apturēt, un tam ir savas priekšrocības. Var ekrānā satikties ar cilvēku, kura ķermenis atrodas planētas otrā pusē. Un komunikācija notiek, jo enerģijai jau robežu nav. Un tieši šobrīd man ļoti svarīgs ir ķermeniskais kontakts. Dzīvais, sablīvētais cilvēks, nevis tikai viņa digitālā versija. Tāpēc arī cenšos atrast iespējas satikt “dzīvajā” cilvēkus, kuri man ir svarīgi, viņu uzrakstītās grāmatas vai izstrādātās metodes esmu pārbaudījusi savā pieredzē. 
Tāpēc arī devos iepazīt klātienē Selu Reičelu (lietoju krievu valodas versiju, jo ar tādu vārdu viņu iepazinu), lai apgūtu Laika līniju dziedināšanas metodi. 
Un, pirmais, ka sajutu, bija Sela vienkāršība, pieņemšana un bezpretenziju stāvoklis. Viņa klātbūtnē jūties droši arī tad, ja vēl pirms brīža pavisam nejuties droši. Sajūtās dominē atbalsts, piedošana un bezgalīgi dziļa sapratne par esošo un pieredzēto. Man liekas, ka daudzas mūsdienu cilvēka problēmas rodas tieši no milzīgās koncentrēšanās uz sīkumiem, no analizēšanas un mēģināšanas izprast to, ko vajag vienkārši pieņemt. 
Semināra pirmajā vakarā bija koncerts “Dvēseles melodija”, kura laikā Sels spēlēja, improvizēja katram dalībniekam īpašu melodiju. Mūzika ir ļoti intuitīvi smalka saruna, tādēļ ar interesi klausījos citu melodijas un domāju, nez kāda būs manējā, kā es viņu sajutīšu? Jāatzīst, ka neviena nebija līdzīga, visas bija atšķirīgas, dažas nianses pat disharmoniskas. Un tā jau tas ir, ka katrs esam individuāls. Savu melodiju klausoties, apraudājos. Tieši tik dziļi, mazliet smeldzīgi tā mani uzrunāja. Mūsu Dvēsele var runāt dažādos veidos, ar iekšējo sajūtu, intuīciju, ārējām zīmēm, bet tā var būt arī melodija, kas vada pianista rokas, liekot nospiest tieši tos taustiņus, kuru skaņas vibrācija liek ietrīsēties manai sirdij. Biju ļoti aizkustināta un arī mazliet pārsteigta, ka tik vienkārša melodija var tik dziļi atvērt iekšējo telpu.
Nākošajās dienās sākās darbs vairākos līmeņos. Sākumā šķiet, parastas zināšanas, psiholoģija, izskaidrojumi, termini, situāciju analīze, piemēri, norādes uz iespējamām kļūdām un citas teorētiskās lietas. Arī Sels visa semināra laikā daudzkārt uzsvēra, ka terapijas metodei ļoti savarīga ir emocionālā klātbūtne, kas sastāda 90% no kopējā procesa un tikai 10% ir pati metode. Tāpēc paralēli jauno terminu apguvei tika veikta arī mūsu visu enerģētiskā dziedināšana meditācijās, praksēs un savstarpējā komunikācijā. Augstāko spēku klātbūtne bija jūtama visu laiku, tik intensīvu visu līmeņu dziedināšanu un kārtošanu nebiju šajā dzīvē vēl pieredzējusi. Atgriešanās bērnībā, iepriekšējās dzīvēs, dziedinošo enerģiju plūsmas traumētajās vietās ķermnī, prieka enerģija, spēks un drosme, paļaušanās, miers, apskaidrība, savienošanās ar daudzdimensiju pasaulēm, izplūšana kopējā apziņas laukā un milzīga paļāvība uz Dvēseli sevī un savu ķermeni-avatāru. Laiks un telpa saspiedās un izpletās, jo citādi prāts nevar izskaidrot to milzīgo darba un jaudas apjomu, kas manī tika iespiests šajās pāris dienās. Informācija, prakse, enerģiju potenciāls, treniņš klienta un dziednieka lomā, ko pakāpeniski izgāju trijos līmeņos, iegūstot meistara sertifikātu, manī šobrīd pakāpeniski atveras kā iekšēja dziļa zināšana.  Tā vienmēr ir bijusi klātesoša, tikai neapzinātā veidā. 
Mūsos visos ir šīs brīnumainās spējas, kuras ikviens var atvērt un pielietot savā dzīvē, jo atšķirība starp to, kurš zina un to kurš nezina ir tikai apzinātība un klātbūtne. Pašlaik mūsu cilvēciskie, fiziskie ķermeņi līdzinās lidmašīnām, kurās ir ieslēgts automātiskā eksistences vadība, bet ikviena rokās ir iespēja pašam sēsties pie stūres un pārņemt vadību. Un atslēga visam ir griba, disciplīna un zināšanas. Brīnumu nav, ir tikai zināšanas kā viss notiek. Laiks iziet no autopilota režīma. 

Mīlestībā, 
Inese

01.12.2019.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Raksti

Laika līniju dziedināšana.

Lasītākie